Přihlaste se

Jméno
Heslo

Zaregistrujte se

Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail školy

Název: Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Ulice: Svatopluka Čecha 683

Obec: Kojetín


Seznam projektů a výukových aktivit

Projekty a výukové aktivity, které vložili učitelé z této školy


Strana 1 z 1
Věk: 14 - 18 let
Délka trvání: více než jeden týden
Mezipředmětový projekt studentů prvního ročníku „Jak na to přišli?“ vznikl z podnětu a zájmu studentů o podstatu některých přírodovědných a technických objevů.
Cílů měl projekt několik: Hledat, nalézt a zpracovat odpověď na otázku „Jak na to přišli?“. Uspokojit zájem skupiny hloubavých studentů a zároveň motivovat zájem ostatních studentů. Rozvíjet u studentů klíčové kompetence. Podpořit netradičním způsobem výuku přírodovědných předmětů na škole. Porovnat mezi sebou různé přístupy vědců k řešení problémů a nenásilnou formou ukázat studentům, že práce na poli vědy je ve všech směrech velmi náročná a jen prvotní myšlenka, nápad či hypotéza nestačí. Vytvořit výstupy, které budou postaveny nad rámec závazného učiva přírodovědných předmětů a budou využitelné i v ostatních předmětech.
Věk: 11 - 18 let
Délka trvání: jeden den
Hlavním záměrem projektu bylo využít nasbírané množství plastových a uspořádat projektový den, který by umožnil žákům hledat a nalézt možnosti využití vršků k „čemukoliv“ a netradičním způsobem podpořil zájem o environmentální výchovu.
Cílem bylo i zapojit veřejnost a zviditelnit Gymnázium v Kojetíně a v neposlední řadě vést ke spolupráci žáky ve skupině a kooperaci mezi žáky nižšího a vyššího gymnázia.
Věk: 14 - 18 let
Délka trvání: více než jeden týden
Žáci si osvojí základy statistiky provedením a zpracováním jednoduchého statistického šetření.
Strana 1 z 1