Přihlaste se

Jméno
Heslo

Zaregistrujte se

Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail školy

Název: Základní škola Litvínovská

Ulice: Litvínovská 500

Obec: Praha 9


Seznam projektů a výukových aktivit

Projekty a výukové aktivity, které vložili učitelé z této školy


Strana 1 z 1
Věk: 8 - 11 let
Délka trvání: více než tři vyučovací hodiny
Celý projekt se opírá o přírodovědné téma týkající se základních informací z oblasti rostlin a živočichů. V podrobnějším popisu a charakteristice našeho projektu je blíže popsaná pouze část o ROSTLINÁCH v délce dvou vyučovacích hodin, neboť podobným způsobem lze realizovat i část o zvířatech. Na tomto projektu pracují souběžně dvě učitelky, které si mezi sebou jednotlivé skupiny vyměňují. V jedné hodině se skupina seznámí s rostlinnou částí projektu, ve druhé pozná zvířata, ve třetí a čtvrté dojde k propojení získaných znalostí s pohybovou aktivitou v tělocvičně, opakování a hodnocení.

Věk: 12 - 15 let
Délka trvání: více než jeden den
Záměrem je otevřít žákům pohled do světa nevidomých přes poznání života zrakově postižených dětí ve Škole J. Ježka, v zájmových sdruženích a přes vlastní zážitkové aktivity. Cílem pak je rozvíjet u žáků empatii, toleranci a kladný vztah k postiženým lidem. Také informovat o svých poznáních a zkušenostech spolužáky ve škole.
Věk: 13 - 15 let
Délka trvání: více než jeden týden
Žáci se aktivně zapojí do řešení problému, jak nejlépe uspořádat školní knihovnu v nových prostorách základní školy. Pokusí se (spolu s učiteli) řešit otázku: „Zda knihovnu, nebo studovnu?“ Budou navrhovat nová řazení, členění a značení jednotlivých oddílů tak, aby zde vznikla přehledná a snadná orientace pro různé věkové skupiny žáků. Zamyslí se nad výpůjční dobou, pravidly a řádem v knihovně. Navrhnou, jak by mohla probíhat dobrovolná, dlouhodobá pomoc žáků na uspořádání nové knihovny a také jak by se sami mohli účastnit výpomoci při provozu knihovny v průběhu školního roku.
Strana 1 z 1