Přihlaste se

Jméno
Heslo

Zaregistrujte se

Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail školy

Název: Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

Ulice: Jablonského 865

Obec: Hořice


Seznam projektů a výukových aktivit

Projekty a výukové aktivity, které vložili učitelé z této školy


Strana 1 z 1
Věk: 7 - 10 let
Délka trvání: jedna vyučovací hodina
Výuková jednotka, ve které si mají žáci zopakovat pravidla silničního provozu a seznámit s povinnou výbavou
cyklisty. Smyslem je uvědomění si nutnosti povinné výbavy nejen z hlediska dodržování pravidel silničního provozu, ale také ochrany zdraví svého a svého okolí.
Věk: 12 - 18 let
Délka trvání: jeden týden
Jedná se o týdenní projekt, skládající se ze dvou částí (teoretické a praktické). V teoretické části projektu žáci ve skupinách připraví podle předem zadaných kritérií kompletní program rodinné dovolené ve vybraném regionu ČR (výstupem bude brožura a prezentace). Praktická část bude vyplněna výstupem do krajiny. Jejím poznáváním žáci zjistí, že i oni sami dle vlastní zkušenosti mohou připravit trasu (místa) dovolené.   
Věk: 7 - 12 let
Délka trvání: jeden den
Seznámení s domácími mazlíčky svých spolužáků. Uvědomění si biotopů - prostředí, v němž živočichové žijí. Vytvoření výukových plakátů.
Věk: 12 - 18 let
Délka trvání: více než jeden týden
Cílem projektu je seznámit žáky s prací meteorologa a teoreticky i prakticky si ji vyzkoušet. Po získání informací, co všechno práce meteorologa obnáší a jaké ukazatele meteorolog sleduje, žáci vyhodnotí, co by bylo možné  měřit v podmínkách školy. Sestrojí si vlastní meteorologickou stanici, umístí ji na vhodném místě a budou v týdenních intervalech sledovat a zapisovat naměřené hodnoty (teplotu, srážky, vítr, tlak,…). Data budou porovnávat s hodnotami z jiných míst ČR či s údaji z předcházejících let (vypracují tabulku či graf).
Strana 1 z 1