Přihlaste se

Jméno
Heslo

Zaregistrujte se

Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail školy

Název: Základní škola, Broumov, Hradební 244, okres Náchod

Ulice: Hradební 244

Obec: Broumov


Seznam projektů a výukových aktivit

Projekty a výukové aktivity, které vložili učitelé z této školy


Strana 1 z 1
Věk: 9 - 11 let
Délka trvání: více než jeden týden
Tento literární projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, podpořit zájem žáků o četbu knih, rozvíjet kladný vztah ke knihám a ke čtení, rozvíjet jejich čtenářské a jazykové dovednosti.
Věk: 10 - 11 let
Délka trvání: jeden den
Stručný popis: Žáci se seznamují se zeměmi severní Evropy formou prožitkových aktivit
Věk: 13 - 15 let
Délka trvání: více než jeden týden
Cílem projektu je seznámit žáky 9. ročníků s porovnáváním výhodností půjček, s uvědoměním si, že při půjčce vždy zaplatí víc – rozdíl je o kolik. Dalším cílem je porovnávání možností vkladu peněz a jejich zhodnocení, rozlišení věcí důležitých a příjemných pro život, nácvik argumentace.
Věk: 11 - 15 let
Délka trvání: tři vyučovací hodiny
Záměrem projektu je seznámit žáky se slovní zásobou týkající se sportu a sportovních aktivit. Žák by měl být po absolvování hodiny schopen používat anglické sportovní termíny. Dalším cílem je seznámit žáky s nejpopulárnějšími sporty v anglicky mluvících zemích (souvislost s anglickými reáliemi). Ukázat na mapě anglicky mluvící země, podat jejich základní charakteristiku,   seznámit se s jejich státními symboly, státním zřízením a  hlavními městy.
Žáci s použitím atlasu a internetu /www.zemepis.com/ a svých předchozích znalostí vyhledají anglicky mluvící státy, zjistí jejich polohu, rozlohu a počet obyvatel, státní zřízení, vyhledají státní symboly a hlavní města. Ve vazbě na tělesnou výchovu a sport mohou zjistit název soutěže v daném sportovním odvětví / např. NHL – NATIONAL HOCKEY LEAGUE/
Věk: 7 - 9 let
Délka trvání: více než jeden den
prohloubení znalostí o lidském těle, nácvik rehabilitačních cviků pro správné držení těla, nácvik zubní hygieny, vytvoření představy o zdravé výživě a praktická příprava dvou zdravých jídel, ošetření drobných poranění, tísňová volání, seznámení se s žáky tří ostatních tříd a jejich vyučujícími, spolupráce mezi žáky
Věk: 10 - 11 let
Délka trvání: více než jeden týden
Žák   
nachází souvislosti mezi přírodou a činností člověka
provádí jednoduchý pokus
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Věk: 13 - 15 let
Délka trvání: jedna vyučovací hodina
Výuková jednotka navazuje na aplikační téma ve výuce předmětu Etická výchova Lidské hodnoty (dobro, pomoc druhým). Vede žáky k pozitivnímu hodnocení druhých, hledání příkladů prosociálního chování v reálném životě (ve svém nejbližším okolí).
Věk: 14 - 15 let
Délka trvání: více než jeden den
Cílem projektu je seznámit žáky 8. ročníků s vodou z hlediska biologického, chemického a fyzikálního. Při exkurzi na ČOV pochopí nutnost čištění odpadních vod. Seznámí se s ekosystémem řeky Stěnavy, při exkurzi v malé vodní elektrárně pana Sedláčka v Otovicích uvidí využití energie vody v praxi. Ve třech dílnách prozkoumají vodu a její využití.
Věk: 12 - 15 let
Délka trvání: více než jeden týden
Zámořské objevy na počátku novověku, hrdinské skutky statečných mořeplavců, plavby do neznámých míst, objevování dosud nepoznaných kontinentů a ostrovů, poznání světa a potvrzení teorie a tvaru Země, šíření víry, vznik kolonií a dovoz nových plodin a zvířat do Evropy
Strana 1 z 1