Přihlaste se

Jméno
Heslo

Zaregistrujte se

Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail školy

Název: Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod

Ulice: Komenského 540

Obec: Červený Kostelec


Seznam projektů a výukových aktivit

Projekty a výukové aktivity, které vložili učitelé z této školy


Strana 1 z 1
Věk: 12 - 15 let
Délka trvání: jeden den
Projekt je zaměřen na vztah žáků k životnímu proistředí. Dostat do podvědomí vazbu člověk + příroda. Upozornit na zhoršující se životní prostředí a osobní účast  na jeho zlepšení. Hledat odpovědi na otázky: Co pro mě osobně ochrana přírody znamená? Na co se moje oči nechtějí dívat v našem okolí?
Věk: 7 - 11 let
Délka trvání: více než jeden týden
Hlavním záměrem projektu je, aby žáci nasbírali co nejvíce informací o městě, ve kterém žijí a dokázali je prezentovat na závěrečné výstavě konané v prostorách školy, kterou navštíví nejen žáci a učitelé, ale také veřejnost. Součástí výstavy bude také divadelní ztvárnění pověstí, které se přímo týkají našeho města nebo blízkého okolí.
Věk: 13 - 15 let
Délka trvání: tři vyučovací hodiny
Vyučovací hodiny jsou zaměřeny na vyhledání a popisování základních znaků romantismu, hlavních autorů a tvorbu výukového plakátu (na základě diskuse a spolupráce ve skupině).
Věk: 13 - 18 let
Délka trvání: jedna vyučovací hodina
Vyučovací jednotka na úvod kapitoly polovodiče
Věk: 8 - 10 let
Délka trvání: jedna vyučovací hodina
Tato hodina je zaměřená na téma Přírodní společenstva. Žáci si zde mohou prakticky ověřit své již získané vědomosti a znalosti z předchozích hodin a aplikovat je při různých např. manipulačních činnostech.
Věk: 7 - 11 let
Délka trvání: jedna vyučovací hodina
Žáci zpracovávají v hodině Českého jazyka Slohu dané téma z různých úhlů pohledu.
Strana 1 z 1