Přihlaste se

Jméno
Heslo

Zaregistrujte se

Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail školy

Název: Základní škola, ul.Mládežnická

Ulice: Mládežnická 536

Obec: Trutnov 2


Seznam projektů a výukových aktivit

Projekty a výukové aktivity, které vložili učitelé z této školy


Strana 1 z 1
Věk: 12 - 15 let
Délka trvání: více než jeden týden
Škola se na jeden den promění v Evropskou unii, třídy na státy evropského společenství. Žáci se poučí o tom, co mají obyvatelé EU společného i čím se liší tím, že v rámci simulace navštíví jednotlivé státy a zpracují témata zaměřená na historii, instituce, symboly a vývoj EU. Budou zkoumat historii vybraných států EU, národní  zvyky, hospodářství a zajímavosti. Žáci také dostanou příležitost učit se polupracovat při vytváření projektu, vyhledávat informace, rozvíjet sociální, komunikativní a občanskou kompetence a kompetence k učení.
Věk: 7 let
Délka trvání: jeden den
Žáci si připraví (ve spolupráci s rodiči) plánek cesty, podle kterého dovedou ostatní spolužáky z ročníku k domu, kde bydlí. Po návratu do školy hovoří v diskuzi o zážitcích při vycházce. V rámci skupinové práce nakreslí plakát, na kterém bude vyobrazen dům, kde bydlí, škola a (nejbližší) cesta domů.
Věk: 7 - 8 let
Délka trvání: jeden den
Cílem projektu je zmapování okolí Horního Starého Města Trutnov v různých aspektech pomocí zastávání rolí, např. básníka, vlastivědce, přírodovědce, výtvarníka, projektanta. Výstupem bude průvodce, který obsahuje říkanky, plánek okolí, obrázky a stručná charakteristika okolí, budov, rostlin a stromů. Díky projektu dostává žák příležitost rozvíjet kladný vztah k místu, kde žije.
Věk: 8 - 9 let
Délka trvání: jeden den
Cílem projektu je prakticky se seznámit s centrem města Trutnov a v návaznosti  na to vytvořit několik didaktických her pro spolužáky, které jim pomohou lépe toto centrum poznat. V druhé části projektu žáci vytváří maketu historického centra města (Trutnova).
Věk: 9 - 10 let
Délka trvání: jeden den
Žáci se seznámí s důležitými a historickými objekty celého města formou hracích karet typu kvarteto.
Věk: 10 - 11 let
Délka trvání: jeden den
Žáci zmapují vybrané dětské hřiště ve svém okolí. Popíšou jeho současný stav. Takto poučení návrhnou své hřiště, jeho pravidla, prezentaci pro veřejnost. Učí se spolupráci ve skupině, dodržování pravidel.
Věk: 13 - 14 let
Délka trvání: více než tři vyučovací hodiny
Vrstevnický program je zaměřen na prevenci sociálně negativních jevů, mj. kouření a zneužívání drog a dalších nebezpečných návyků. Cílem je uvědomění si a odmítnutí sociálně negativních projevů, uvědomění si dopadů na lidské zdraví i osobní život a vyvození osobní odpovědnosti.
Věk: 13 - 15 let
Délka trvání: více než jeden den
Miniprojekt navazuje na přírodovědné znalosti z I. stupně. Cílem projektu je rozšířit tyto znalosti a začlenit průřezové téma Enviromentální výchova (tém. okruh: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí ). Žáci zhodnotí význam vody a vzduchu pro život na Zemi, zjistí z dostupných zdrojů příklady jejich znečišťování a navrhne způsoby omezování jejich znečišťování v nejbližším okolí.
Žáci se učí spolupracovat při vytváření projektu, vyhledávat informace, rozvíjet komunikativní, sociální a občanskou kompetenci a kompetenci k učení.
Strana 1 z 1