Přihlaste se

Jméno
Heslo

Zaregistrujte se

Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail školy

Název: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Ulice: Bratří Čapků 1332

Obec: Ústí nad Orlicí


Seznam projektů a výukových aktivit

Projekty a výukové aktivity, které vložili učitelé z této školy


Strana 1 z 1
Věk: 14 - 16 let
Délka trvání: více než jeden týden
Propojení historických období z hlediska  architektury, malířství, sochařství, hudby, literatury, významných osobností a hlavních událostí. Žáci ve skupinách zkoumají antiku, románské období, gotiku, renesanci, baroko, klasicismus, romantismus a národní obrození
Věk: 8 - 9 let
Délka trvání: více než jeden den
Seznámení s vlastnostmi vody, koloběhem vody v přírodě a čistotou vody.
Schopnost dětí pracovat ve skupinách v různých prostředích.
Věk: 11 - 14 let
Délka trvání: více než jeden týden
Seznámit s principy globálních polohovacích systémů a umožnit žákům v modelových situacích jejich aktivní využití. Projekt je rozložen do tří po sobě jdoucích ročníků (6. - 8. třída), ve kterých si žáci prohloubí učivo o zeměpisné poloze, vzdálenostech a rychlostech, rozvinou své jazykové, pohybové a vytrvalostní dovednosti, zvládnou základy práce s uživatelským softwarem, přípravu a vlastní prezentaci před publikem.
Strana 1 z 1