Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Místo, kde žijeme 1 - "Doveď mě ke svému domu"

Žáci si připraví (ve spolupráci s rodiči) plánek cesty, podle kterého dovedou ostatní spolužáky z ročníku k domu, kde bydlí. Po návratu do školy hovoří v diskuzi o zážitcích při vycházce. V rámci skupinové práce nakreslí plakát, na kterém bude vyobrazen dům, kde bydlí, škola a (nejbližší) cesta domů.

Vložil(a):
erudisadmin (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Lammelová Taťána, Mgr. Hurdálková Jana, PaedDr. Nesvadbová Václava
Škola:
Základní škola, ul.Mládežnická - Trutnov 2, Mládežnická 536 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 7 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Matematika
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Pracovní činnosti
Dovednosti:
 • - sociální a personální kompetence - spolupráce ve třídě, ve skupině
 • - občanské kompetence - pravidla chování lidí na sídlišti a bezpečnost v silničním provozu
 • - rozvoj kooperativních a pracovních kompetencí - vytvoření výkresu
Oborové cíle:
 • - znát přesnou adresu bydliště
 • - zvládnout bezpečně dojít z domova do školy
 • - znát nejbližší okolí školy

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

Použité metody:
 • LEDOLAMKY - k čemu slouží / proč je znát a používat
 • Místa si vymění všichni, kdo… (Ledolamka)
 • Provázková seznamovačka (Ledolamka)

 Na projektu se budou podílet učitelé a žáci paralelních tříd prvního ročníku.
 
8.00 – 9. 30 vycházka po sídlišti do okolí bydliště žáků (rozdělit děti všech tříd dle ulic).
Zadání úkolu: Doveď nás k domu, kde bydlíš.

 

Realizační část

Použité metody:
 • VÝUKOVÝ PLAKÁT

9.30 – 11.00 rozhovor s žáky o zážitcích při vycházce.
- popis domu, adresa;
- pravidla soužití obyvatel sídliště.

 

Evaluační část

Použité metody:
 • VÝUKOVÝ PLAKÁT
 • Místa si vymění všichni, kdo… (Ledolamka)

11.00 – 12.00 skupinová práce
- výkres domu;
- lepení plakátu.

Kritéria hodnocení skupinové práce:

a) hodnocení výkresu jednotlivce (časové zvládnutí)
b) správné umístění výkresu na plakát
c) znalost své adresy
d) jednoduchý popis domu (rodinný X panelový dům)
Sebehodnocení: Žáci se sami pokusí zhodnotit, zda zvládli cestu ke svému domu bez pomoci učitelky

Rodiče budou informováni formou galerie na chodbě a webu školy (plakáty s obrázky domů).
 


Pomůcky cíle:
 • balicí papír, čtvrtky, pastelky, lepidlo

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře