Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Místo, kde žijeme 3 - "Krabičkové město"

Cílem projektu je prakticky se seznámit s centrem města Trutnov a v návaznosti  na to vytvořit několik didaktických her pro spolužáky, které jim pomohou lépe toto centrum poznat. V druhé části projektu žáci vytváří maketu historického centra města (Trutnova).

Vložil(a):
erudisadmin (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Strnadová Monika,  Mgr. Eisová Ludmila, Mgr. Kisá Milena
Škola:
Základní škola, ul.Mládežnická - Trutnov 2, Mládežnická 536 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 8 - 9 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Výchova demokratického občana (VDO)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Vlastivěda
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní činnosti
 • Ostatní
Dovednosti:
 • - kompetence pracovní - rozvrhne si práci, pracuje pečlivě
 • - řešení problémů - navrhne řešení zadaných úkolů
 • - prácuje s informacemi
 • - komunikativní, sociální - spolupracuje na zadaném úkolu
Oborové cíle:
 • - sestaví plánek, mapu centra města po předchozí prohlídce
 • - vytváří makety staveb z papíru
 • - sestavuje rovinnou skládačku dle logických souvislostí

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

Použité metody:
 • AKČNÍ PLÁN
 • LEDOLAMKY - k čemu slouží / proč je znát a používat

Délka projektu je 5 vyučovacích hodin v jeden den. Týden před realizací projektu si skupiny připraví hádanky týkající se centra města, organizuje se sběr krabiček na maketu.

 

Realizační část

Použité metody:
 • AKČNÍ PLÁN

Žáci pracují na stanovištích na následujících úkolech:
- sestavit rozstříhanou fotku náměstí (skupiny);
- spojit hádanku připravenou dětmi s daným objektem;
- pexeso – třídění podle lokality;
Následně vytvářejí makety budov z přinesených krabiček, možno vytvořit po skupinách – jednu stranu náměstí = jedna skupina.

Evaluační část

Organizuje se společná výstavka prací, která je  zpřístupněná rodičům, zpráva do Zpravodaje a na web školy, doplněno fotografiemi z realizace. 

Kritéria hodnocení:
1. dokončení práce: fotografie, makety;
2. úprava makety;      
3. správnost třídění pexesa.

Sebehodnocení:
1. Jak se mi pracovalo ve skupině?
2. Jaký byl můj přínos pro skupinu?
 


Pomůcky cíle:
 • - hádanky vytvořené dětmi – každá skupina jednu    
 • - rozstříhaná fotografie náměstí – pro každou skupinu
 • - pexeso Trutnova – jedno pro třídu
 • - krabičky, lepidlo, barvy, štětce, kelímky, kartony

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře