Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Místo, kde žijeme 4 - "Znají všichni kamarádi opravdu svoje město?"

Žáci se seznámí s důležitými a historickými objekty celého města formou hracích karet typu kvarteto.

Vložil(a):
erudisadmin (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Pavlová Lenka, Mgr. Mihatschová Dagmar, Mgr. Váňová
Škola:
Základní škola, ul.Mládežnická - Trutnov 2, Mládežnická 536 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 9 - 10 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Výchova demokratického občana (VDO)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní činnosti
 • Ostatní
Dovednosti:
 • - pracovní - pečlivé zpracování výrobku z papíru
 • - komunikativní - domluva na rozdělení činností ve skupině
 • - k učení - modelování způsobu učení pomocí výukových karet
 • - sociální - vzájemná tolerance při hře
Oborové cíle:
 • - žáci poznávají stavby ve svém městě dle jejich funkcí
 • - žáci připravují výukové materiály
 • - žáci ověří funkčnost navrhnutých pravidel hry

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

Použité metody:
 • AKČNÍ PLÁN
 • LEDOLAMKY - k čemu slouží / proč je znát a používat

Skupiny jsou utvořeny podle aktuální situace ve třídě. Úkol zadán o týden dříve kvůli sehnání materiálu.
Probíhá společné rozdělení kvartet (sportovní stavby, církevní stavby, úřady, školy, kultura, …).
V ročníku musí být takový počet karet, který by byl dělitelný 3 nebo 4.
 

Realizační část

Každá skupina během 1 – 2 týdnů si připraví obrazovou dokumentaci a textovou část.
Pracují na výtvarném zpracování (karty kvartet s popisky) – projektový den.

Žáci se vystřídají na jednotlivých pracovištích, seznámí se s prací ostatních.
 

Evaluační část

Použité metody:
 • EVALUACE - PŘÍKLADY
 • PĚTILÍSTEK

Hodnocení práce skupiny:
- dokončení práce;
- kvalita provedeného úkolu.   

Sebehodnocení:
- žáci zhodnotí svůj přínos při obstarávání materiálu;
- zhodnotí své vlastní konkrétní práce;
- zhodnotí svůj celkový přínos pro konečný výsledek práce.       
 


Pomůcky cíle:
 • Knihy, publikace o městě, internet, čtvrtky, pomůcky na výtvarnou výchovu, obrazový materiál.

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře