Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Místo, kde žijeme 5 - "Hřiště, kde si rád(a) hraju"

Žáci zmapují vybrané dětské hřiště ve svém okolí. Popíšou jeho současný stav. Takto poučení návrhnou své hřiště, jeho pravidla, prezentaci pro veřejnost. Učí se spolupráci ve skupině, dodržování pravidel.

Vložil(a):
erudisadmin (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Brolíková Karla, Mgr. Kuželová Ludmila, Mgr. Jaklová Monika
Škola:
Základní škola, ul.Mládežnická - Trutnov 2, Mládežnická 536 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 10 - 11 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Výchova demokratického občana (VDO)
 • Mediální výchova (MeV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Matematika
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní činnosti
 • Ostatní
Dovednosti:
 • - komunikativní dovednosti -
 • - pracovní dovednosti -
 • - kompetence k učení a k řešení problémů -
Oborové cíle:
 • - zpracuje návrh (plánek) hřiště podle daných kritérií
 • - vytvoří fotodokumentaci
 • - zpracuje pravidla chování na hřišti
 • - vytvoří propagační plakát

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

Použité metody:
 • PĚTILÍSTEK
 • VÝUKOVÝ PLAKÁT
 • AKČNÍ PLÁN
 • Místa si vymění všichni, kdo… (Ledolamka)

- vytvořit skupinky dle místa bydliště
- 14 dní před projektovým dnem zadat konkrétní hřiště pro průzkum 
- žáci zkoumají stav hřiště, co se jim na hřišti líbí x nelíbí
- pořizují fotodokumentaci
- zaznamenávají návštěvnost hřiště
 

Realizační část

Použité metody:
 • Obecně o simulačních metodách
 • Několik nástrojů, které se použivají při simulačních metodách

projektový den – prezentace průzkumu
- pracovní skupiny prolínající třídami v ročníku 
- tvoření plánku hřiště
- vytvoření pravidel chování na hřišti
- vytvoření plakátu k otevření hřiště
- prezentační list pro web, tisk, úřední desku apod.
 

Evaluační část

Použité metody:
 • EVALUACE - PŘÍKLADY
 • VÝUKOVÝ PLAKÁT

výstava ve škole, webové stránky školy, Zpravodaj

kritéria pro hodnocení 
- dokončení práce
- obsahová a věcná správnost
- výtvarné zpracování

sebehodnocení 
- vyhodnocení spolužáka v každé skupině, který byl největším přínosem pro skupinu
- jak se mi ve skupině pracovalo
- čím jsem přispěl já

 


Pomůcky cíle:
 • fotoaparát, čtvrtky A2 nebo A3, A4, kreslicí papír, rýsovací potřeby, pastelky, barvy, obrazový materiál

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře