Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Moderní je nekouřit

Vrstevnický program je zaměřen na prevenci sociálně negativních jevů, mj. kouření a zneužívání drog a dalších nebezpečných návyků. Cílem je uvědomění si a odmítnutí sociálně negativních projevů, uvědomění si dopadů na lidské zdraví i osobní život a vyvození osobní odpovědnosti.

Vložil(a):
erudisadmin (Detail uživatele)
Autor(ři):
ing Ilona Kutová
Škola:
Základní škola, ul.Mládežnická - Trutnov 2, Mládežnická 536 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: více než tři vyučovací hodiny
Věk: 13 - 14 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Rodinná výchova
 • Výtvarná výchova
 • Ostatní
Dovednosti:
 • - kompetence k řešení problému – ano,ne (pro a proti)
 • - kompetence sociální – spolupráce ve skupině, role ve skupině, hodnocení vlastního přínosu
 • - kompetence komunikativní  - vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým lidem, vhodně reaguje, obhajuje svůj názor
 • - kompetence občanské – ohleduplnost k právům nekuřáků – kuřáci dodržovat, nekuřáci vyžadovat
Oborové cíle:
 • - vyjadřuje se, proč je kouření nezdravé
 • - srovná, čím mě kouření "obohacuje", čím mě naopak omezuje

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

Použité metody:
 • DISKUSNÍ PAVUČINA
 • TEPLOMĚR
 • AKČNÍ PLÁN
 • LEDOLAMKY - k čemu slouží / proč je znát a používat

- pravidla - možnosti volby, způsob dělení žáků do skupin
- metody a formy práce, aktivity, jejich pořadí

- evokace: brainstormig – navození problému
- práce ve skupinách – „Proč je lepší být zdravý?“, „Proč je lepší nekouřit?“

Realizační část

Použité metody:
 • DISKUSNÍ PAVUČINA
 • INSERT
 • VÝUKOVÝ PLAKÁT
 • AKČNÍ PLÁN
 • Obecně o simulačních metodách
 • Několik nástrojů, které se použivají při simulačních metodách

- práce na stanovištích ve skupinách – Kolik Kč stojí kouření? Jaká jsou zdravotní rizika kouření? Dotazník pro dospěláky. Co obsahuje cigaretový kouř? Kartičky.

Evaluační část

Použité metody:
 • VÝUKOVÝ PLAKÁT

- řetěz pravdy - tři barvy, které označují míru kouření: pravidelně, nepravidelně, ne; každý žák vytvoří jeden kroužek řetězu v barvě podle toho, jak je na tom z kouřením, pak se sestaví řetěz dohromady ve třída + ze všech ročníků, je názorně vidět, jak to s kouřením na škole vypadá
- volné psaní - vlastní uvědomění (Jak vidím kouření)
- reklama na zdravý životní styl (poster)

- kritéria hodnocení individuální a skupinové práce, způsob sebehodnocení:
5.tř. – bez klasifikace známkou
- hodnocení práce skupiny jako celku
- hodnocení přínosu jednotlivce pro společný výsledek: vyrušuji ostatní členy skupiny, vyslechnu si bez přerušování názory členů skupiny, přidám vlastní názory k tématu, mluvím vždy k zadanému tématu, odbíhám od tématu, které je zadáno         

8.tř. – hodnocení zvládnutí role

vyhodnocení projektu: poster – Reklama na Zdravý životní styl


Pomůcky cíle:
 • obrazový materiál, pomůcky na VV

Přílohy

fotodokumentace

Poslední aktualizace 06.10.2011, staženo 1743x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře